Archives for

collectieve arbeids overeenkomst

Wat betekent de nieuwe CAO voor AH medewerkers?

Wat staat er in de supermarkt CAO?

Wat betekent de nieuwe CAO voor AH medewerkers? In november 2021 is er een nieuwe CAO afgesloten tussen werkgeversorganisaties VGL en Vakcentrum en werknemersorganisatie FNV Handel. De nieuwe CAO gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 en geldt tot en met 1 juli 2023. De nieuwe CAO De nieuwe CAO voor supermarktmedewerkers geld

Wat staat er in de supermarkt CAO?

Wat staat er in de supermarkt CAO?

Wat staat er in de supermarkt CAO? Dat is een vraag die je niet altijd hebt als je bij AH werkt. Maar soms doet zich een situatie voor waarbij je wilt weten wat voor rechten en plichten je hebt als supermarktmedewerker. En daarvoor is de CAO, de Collectieve Arbeids Overeenkomst. Wat dat inhoudt lees je